Artykuły

Światowe trendy i nowe technologie w medycynie

Medycyna estetyczna

Lipoterapia

Kiedy można stosować zastrzyki rozpuszczające tłuszcz?

Zlokalizowane złogi tłuszczu to podskórne nagromadzenia tkanki tłuszczowej w określonych obszarach anatomicznych, które zmieniają sylwetkę ciała. Są brzydkie i nie reagują na normalne sygnały pobudzające metabolizm (dieta niskokaloryczna, ćwiczenia fizyczne). Z powodzeniem można je leczyć intralipoterapią.

Co to jest intralipoterapia?

Intralipoterapia to technika szeroko stosowana w medycynie estetycznej. Wykorzystuje roztwory adipocitolityczne (rozpuszczające tłuszcz), czyli roztwory zawierające naturalne produkty powodujące lizę komórek tłuszczowych.
Przy pomocy intralipoterapii roztwór jest uwalniany równomiernie, bezpośrednio do warstwy tłuszczu, stopniowo zmniejszając jego rozmiar. Zabieg można powtórzyć po odpowiednim czasie.
Rozwiązaniem jest powolne działanie, a stopniowe działanie wymaga czasu, aby osiągnąć cel leczenia. Komórki tłuszczowe w warstwie poddanej działaniu dezoksycholanu sodu ulegną lizie, a następnie procesowi degradacji i utylizacji poprzez układ limfatyczny.

Jak przebiega zabieg intralipoterapii?

Przed wykonaniem zabiegu konieczne jest dokładne zbadanie pacjenta w pozycji stojącej. Zabieg polega na wstrzyknięciu substancji bezpośrednio w warstwę tłuszczu za pomocą specjalnej igły lub kaniuli.

Co czuję podczas zabiegu?

Podczas leczenia można odczuwać łagodny do umiarkowanego ból, chociaż jest on łatwo tolerowany lub ignorowany. Po zabiegu pojawia się lekki ból, zaczerwienienie, obrzęk i zasinienie. Te problemy są bardzo częste, przemijające i należy je traktować jako normalną konsekwencję leczenia. Jeżeli w okresie po zabiegu pacjent zauważy nietypowe objawy, czyli coś nieopisanego przez wykwalifikowanego lekarza, powinien niezwłocznie się z nim skontaktować.

Jaki jest czas po obróbce i przestój?

Obrzęk, zasinienie i ból w leczonym obszarze są niezwykle częste (ponad 50% przypadków), ale generalnie nie ograniczają normalnego życia towarzyskiego ani aktywności fizycznej.
Środki ograniczające (rękawy, pasy itp.), Drenaż limfatyczny lub odzież uciskowa są zdecydowanie zalecane przez kilka dni po zabiegu.
W każdym przypadku ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami lekarza, które będą się różnić w zależności od przypadku, w zależności od różnych czynników, takich jak leczony obszar ciała, charakterystyka pacjenta i postęp w okresie po leczeniu.

Jakie są alternatywne metody leczenia?

Chirurgiczne i inne alternatywy dla intralipoterapii obejmują lipolizę, lipolizę laserową, kriolipolizę, konturowanie terapii ultradźwiękowej i mezoterapię. Każda z tych metod wiąże się z ryzykiem i potencjalnymi komplikacjami.

Jakie są zagrożenia związane z leczeniem?

Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej wiążą się z ryzykiem, które, choć minimalne, jest ważne do zrozumienia. Chociaż u większości pacjentów nie występują wymienione poniżej powikłania, należy o nich poinformować iw razie potrzeby omówić je z lekarzem.

  • Długotrwały ból. Może to trwać kilka dni lub nawet tygodni;
  • Reakcje alergiczne (<0,002%). są możliwe i będą wymagały leczenia systemowego;
  • Guzki (<0,05%). przejściowe i trwałe tylko w wyjątkowych okolicznościach. W przypadku uporczywości można je leczyć specjalną terapią (miejscowa infiltracja, gaz, wycięcie).
  • Niezadowalające wyniki (<0,3%). Można być rozczarowanym efektami leczenia. Może to być spowodowane częściową korekcją lub występowaniem zwiotczałej skóry, asymetrii i nieregularności;
  • Uszkodzenia głębokich struktur (<0,01%). Podczas zabiegu mogą zostać uszkodzone głębokie struktury, takie jak nerwy, naczynia i mięśnie. Uszkodzenie może być tymczasowe lub trwałe.
  • Odbarwienie (<0,002%). Są to na ogół tymczasowe i często związane z siniakami, ale w rzadkich przypadkach mogą stać się trwałe.
  • Ważne jest, aby chronić skórę przed czynnikami zewnętrznymi, aż do całkowitego wyleczenia skóry (unikać słońca, lamp UV, saun itp.).
  • Martwica skóry (0,0076%). Pęcherze i siniaki są powodem do zwrócenia uwagi pacjenta.
  • W takich przypadkach konieczne jest częste przyjmowanie leków i zastosowanie specjalnych przepisów, przewidzianych w specjalnym protokole leczenia.
  • Mogą wystąpić inne komplikacje, ale są one jeszcze rzadsze. W przypadku powikłań może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych interwencji lub innych metod leczenia.

Każdy, kto spodziewa się cudownych przemian od medycyny estetycznej, jest skazany na rozczarowanie. Medycyna estetyczna obejmuje procedury medyczne, a ponieważ medycyna nie jest nauką ścisłą, podobnie jak medycyna estetyczna nie jest. Z tego możemy wywnioskować, że nie jest możliwe precyzyjne przewidywanie procentowej poprawy korygowanej wady, zakresu lub czasu trwania wyniku. Należy podkreślić, że na ostateczny efekt mają wpływ pewne czynniki: proces gojenia, który trwa miesiące po zabiegu i nie może być w pełni kontrolowany przez lekarza lub pacjenta, ogólny stan zdrowia, styl życia, wiek, specyficzne cechy skóry i tkanki podskórnej, stan fizyczny aspekty, aspekty dziedziczne i wpływ hormonalny. Elementy te wraz z innymi czynnikami wpływają na zmienność wyniku końcowego. Leczenie estetyczne, jak każda czynność medyczna, nieuchronnie ma różne konsekwencje w zależności od rodzaju i konkretnego przypadku, które należy ocenić przed podjęciem leczenia. Jak w przypadku każdego rodzaju leczenia, w medycynie estetycznej możliwe są również błędy czy komplikacje. Dlatego są nieprzewidywalne i niepożądane, podczas gdy te ostatnie są czasami nie do uniknięcia i każdy pacjent musi je wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem leczenia. W efekcie, z powyższych względów, mimo poszanowania zasad medycyny estetycznej, zabieg może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, których nie można zagwarantować ani zapewnić. Dotyczy to tylko szczególnych przypadków. Jak w przypadku każdego rodzaju leczenia, w medycynie estetycznej możliwe są również błędy czy komplikacje. Dlatego są nieprzewidywalne i niepożądane, podczas gdy te ostatnie są czasami nie do uniknięcia i każdy pacjent musi je wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem leczenia. W efekcie, z powyższych względów, mimo poszanowania zasad medycyny estetycznej, zabieg może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, których nie można zagwarantować ani zapewnić. Dotyczy to tylko szczególnych przypadków. Jak w przypadku każdego rodzaju leczenia, w medycynie estetycznej możliwe są również błędy czy komplikacje. Dlatego są nieprzewidywalne i niepożądane, podczas gdy te ostatnie są czasami nie do uniknięcia i każdy pacjent musi je wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem leczenia. W efekcie, z powyższych względów, mimo poszanowania zasad medycyny estetycznej, zabieg może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, których nie można zagwarantować ani zapewnić. Dotyczy to tylko szczególnych przypadków. leczenie może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, których w związku z tym nie można zagwarantować ani zagwarantować. Dotyczy to tylko szczególnych przypadków. leczenie może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, których w związku z tym nie można zagwarantować ani zagwarantować. Dotyczy to tylko szczególnych przypadków.

Inne polecane artykuły: